Skip to main content

Eolas faoi na himeachtaí

Loading Events

« All Events

Taispeántas grúpa le Bassam Al-Sabah, Laura Gannon, Lauren Gault, Alan Magee, Alice Maher, Laura Ní Fhlaibhín, Mairead O’hEocha, Niamh O’Malley

Tá gailearaí BRITTA RETTBERG ag pleanáil taispeántas grúpa le hochtar ealaíontóirí Éireannacha do Shamhain 2024. Áirítear leis seo seachtar aoi-ealaíontóirí - Bassam Al-Sabah, Laura Gannon, Lauren Gault, Alan Magee, Alice Maher, Mairead O’hEocha, Niamh O'Malley - chomh maith le healaíontóir gailearaí Laura Ní Fhlaibhín.

7 November - 21 December

Bavaria

Event Category:
Photo:  Laura Ní Fhlaibhín

Photo: Laura Ní Fhlaibhín

Tá BRITTA RETTBERG ag pleanáil taispeántas grúpa le ochtar ealaíontóirí Éireannacha do Shamhain 2024 ar feadh sé seachtaine. Áirítear leis seo seachtar aoi-ealaíontóirí chomh maith le healaíontóir gailearaí Laura Ní Fhlaibhín. Tugann an taispeántas grúpa seo grúpa fuinniúil ealaíontóirí Éireannacha le chéile, ealaíontóirí seanbhunaithe agus ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn araon. Tá rud amháin i gcoiteann ina gcleachtais éagsúla; béim ar phlé a dhéanamh ar ábharthacht trí chineálacha cur chuige agus próisis éagsúla. Mar ghrúpa, taispeánann na healaíontóirí seo léiriúcháin chasta shrathacha bhríomhara ar chleachtais ábharacha ó Éirinn inniu.

Beidh léirithe ábharacha taobh istigh den domhan dhigiteach mar pháirt den tseó, chomh maith le tochailtí agus miotaseolaíochtaí faoi chúrsaí ábharacha laistigh den chleachtas dealbhach agus péintéiriúil, laistigh de dhomhain inmheánacha agus claochluithe seachtracha.

Is gailearaí é BRITTA RETTBERG don ealaín chomhaimseartha i Kunstareal in Munich a thosaigh mar ardán don ealaín chomhaimseartha in 2017 agus a bhfuil obair déanta acu le healaíontóirí ó 2019. Cuireann an gailearaí ealaíontóirí an ghailearaí agus aíonna i láthair i sé thaispeántas aonair chomh maith le taispeántais ghrúpa choimeádta in aghaidh na bliana. Cuireann sé béim ar raon leathan de chineálacha cur chuige ealaíonta agus léiríonn sé clár idirnáisiúnta le béim ar ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus ealaíontóirí atá i lár a ngairme.

Do gach taispeántas, cuireann an gailearaí béim ar leith ar shuíomh an chleachtais ealaíonta, mar a bhaineann sé leis an ábhar, taobh istigh den phlé chomhaimseartha. Tá an-tiomantas ag foireann an ghailearaí agus iad ag obair chun gairmeacha na n-ealaíontóirí a fhorbairt trí dhlúthchomhar fadtéarmach. In 2020 fuair an gailearaí Duais Ghailearaí Chathair Munich.

Ó gheimhreadh 2022, tá BRITTA RETTBERG ina bhall de Various Others, cumann neamhbhrabúis atá mar aidhm aige feasacht idirnáisiúnta ar ealaín chomhaimseartha in Munich a fheabhsú. Téann gailearaithe, spáis faoi stiúir ealaíontóirí, agus institiúidí i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta agus tugann siad cuireadh dóibh chun taispeántais a chruthú go comhoibríoch san fhómhar.

Ionad

BRITTA RETTBERG
Gabelsbergerstraße 5
80333 Munich

Suíomh gréasáin ticéid nó imeachta